Cobertes de Monofilament

Aquest cobertor reuneix les característiques de resistència i lleugeresa en un sol material.

Confeccionat amb cintes tensores que li permeten un perfecte tibat i sense acumulació d’aigua en cas de pluja.

És molt més fiable i funcional que la ràfia.

És fàcil d’instal lar i retirar, oferint la tensió adequada per a cada forma de cobertor.