Invisible Braços Creuats

El sistema de Braços Creuats està especialment pensat per proporcionar la sortida necessària a totes aquelles instal·lacions que, per la singularitat del seu emplaçament, veuen limitada la seva sortida per la longitud de la línia disponible.

I ho aconsegueix mitjançant la incorporació al suport esquerre d’una peça complementària que baixa 8 cmts la posició del braç, perquè en tancar pugui creuar per sota del braç dret sense arribar a interceptar la trajectòria d’aquest.