Tendals de Caiguda Lliure

Aquest tendal és de caiguda vertical, va motoritzat i conté un cofre d’alumini de forma arrodonida a la part superior per protegir el teixit.

El muntatge és possible a paret o a sostre. El perfil frontal tira de la lona i cau verticalment sobre el punt de suport a terra o a la barana on es col·loquen els peus magnètics que alberguen el perfil.

La manca de guies o braços fa possible posar el tendal en diferents posicions estables respecte a la vertical com es requereix sovint als balcons amb baranes.

Amb l´absència de guies laterals es recomana de no obrir el tendal en presència de vents forts.