Stor Vertical de Caiguda Lliure

És un tendal de caiguda vertical, amb un perfil que es subjecta a terra amb una anella i que permet un tancament en llocs que necessiten un aïllament temporal de diversos ambients.