Stor de Guies o Tallavents

En aquest sistema el tendal es llisca a través d’unes guies laterals quedant sempre subjecte pels laterals donant-li una major seguretat (com les mosquiteres) sobretot pel vent i la pluja de l’exterior.

En el model cofre es protegeix la instal·lació amb calaix d’alumini.

És un sistema òptim per a la utilització de teixits tècnics com el screen, donant una òptima qualitat lumínica.