Project Description

Lluminositat Mediterrània

En aquesta terrassa particular, es busca cobrir tota la zona exterior del sol, però conservant la lluminositat a l’interior de l’habitatge.

D’aquesta manera seleccionem el color blanc, que ens transporta als paisatges mediterranis a l’estiu.

Per evitar que la brutícia de la teulada caigui sobre de l’estructura, un cop està recollida, se li instal.la una teuladeta d´alumini, protegint així tot el teixit. Un cop obertes les dues estructures, simula les onades del mar i refresca l’ambient. L’accionament és manual i senzill i l’alumini dels perfils també són en color blanc.

Fotos del projecte