Project Description

Estructura d’Ones

Terrassa d´un baixos on es necessita preservar l´intimitat i aprofitar tot l´espai a l´estiu.
Cubrim la totalitat de la terrassa amb una estructura d´ones, amb disseny acollidor i politges de desguàs laterals en cas de pluja abundant ( així no s´embalsa ). S´utilitza el mateix color d´alumini que el de la perfileria de les finestres de tota la cas i el mateix color de teixit acrílic que estableix la comunitat de veins.
En la part superior de l´estructura, un cop recollida, posem una teuladeta de protecció d´alumini. Perque quedi resguardat el tendal durant els mesos d´hivern.

Fotos del projecte