La satisfacció dels nostres clients

Últims projectes realitzats | CORREDER PER CLARABOIA

                En aquest habitatge, tenien una claraboia a l´escala, amb moltíssima calor a l´estiu, vam cobrir amb un correder de cables, amb sistema senzill de cordes i politges i així hem aconseguit reduir la temperatura notablement.

Evidentment amb un teixit acrílic solar de protecció 99% de rajos UVA.