Avís legal"La Companyia l'informa, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que les dades que ens facilita seran incorporades a un fitxer responsabilitat de la companyia que ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat d'enviar comunicacions per correu ordinari i mitjans electrònics amb informació sobre els productes de la Companyia. Tanmateix l'informem que la Companyia, es compromet a tractar les seves dades amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat d'acord amb la legislació vigent.

Mitjançant la cumplimentació d'aquest formulari l'interessat atorga el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades personals facilitades per a l'enviament de comunicacions informatives sobre els productes de la Companyia que puguin resultar del seu interès, per correu ordinari, així com per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació a través de l'adreça de correu electrònic: info@cristinatol-2.com que tingui per assumpte "Protecció de dades personals". Així mateix, si no desitja rebre més comunicacions electròniques amb informació sobre les promocions i productes de la Companyia, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ens ho pot comunicar per escrit a l'adreça postal o de correu electrònic abans indicades que tingui per assumpte: "No desitjo rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics".