Teuladetes

Disposem de teuladetes d’alumini per a tendals de 26 cmts, amb opció de tapes laterals i esquadres.

Es poden lacar en diferents colors.

També tenim les teuladetes per a les estructures que són lames d’alumini encadellats de 20 cm.

I per teuladetes amb sortides superiors, per a entrades d’habitatges, estenedors, etc, millor consultar-nos.